İş Yerinde Kadına Yönelik Şiddet ve Tacizin Önlenmesi Projesi Açılış ve Tanıtım Toplantısı Gerçekleşti
Norveç Büyükelçiliği tarafından finanse edilen, Öz İplik-İş tarafından Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu İşbirliğinde yürütülen “İş Yerinde Kadına Yönelik Şiddet ve Tacizin Önlenmesi Projesi” açılış ve tanıtım toplantısı gerçekleşti.
Tarih: 26.11.2019 18:24:44/ 3075okunma / 0yorum

24 Kasım 2019 tarihinde Grand Ankara Hotel´de gerçekleşen toplantıya, Genel Başkan Rafi AY, Genel Başkan Yardımcıları Muzaffer Birdoğan, Engin Doğan, İbrahim Yıldız, Turgay Ulutürk, Proje Koordinatörü Pınar Özcan, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, kadın komitesi üyeleri, proje ekibi ve basın mensupları katıldı.

Genel Başkanı Rafi AY, bir konuşma yaparak şu açıklamalarda bulundu:

“Türkiye´de istihdam edilen nüfusun yaklaşık 9 milyonunu kadınlar oluşturmaktadır. TÜİK verilerine göre birçok sektörde kadın çalışan oranı %15´in altındayken sendikamızın örgütlü olduğu Dokuma, Hazır Giyim ve Deri İşkolunda istihdamın %50´sinden fazlası kadınlardan oluşuyor.  

Sendikamızın 32 bini aşkın  üyesi bulunmaktadır.  Kadın üye sayımız bugün ise 12 binin üzerindedir.  İşkolumuz;  az sayıda dış ticaret fazlası veren, Türkiye´ye ihracatı öğreten sektördür. Bunun yanı sıra Türkiye´de kadınların en yoğun istihdam edildiği sektördür.

Son bir yılda kadın istihdamının en fazla arttığı sektör 23 bin artışla giyim eşyaları imalatı sektörü olmuştur. Fabrikalarda, imalathanelerde alın teri döken neredeyse her 4 kişiden biri bizim sektörümüzdedir. 

Birçok bakımdan önem arz eden sektörümüzde, çalışan kadın sayısının fazla olması ve kadın üye sayımızda son dönemde önemli oranda artış olması ile birlikte sendikamız kadın çalışmalarına daha fazla önem vermeye başlamıştır.  Toplumsal cinsiyet eşitliğinin yaygınlaştırılması hususunda sorumluluk ve insiyatif almaktayız. 

Hem HAK-İŞ hem Öz İplik İş Sendikası olarak bu konuda biraz iddialı konuşuyoruz. Gerek politika önerileri geliştirme konusunda, gerek örnek projeler üretme konusunda, gerekse de rakamsal verilerle işkolumuzda en aktif sendika ve konfederasyonuz. Yaptığımız çalışmalarla son on yılda kadın üye oranımız %20´den  %35.5´e yükselmiştir. 

Kadın komitemizi kurduğumuz tarihten önce  başkanlıklarımız yönetiminde kadın temsili yokken şimdi başkanlıklarımızda  kadın yönetim kurulu üyelerimiz var.

Yine işyeri sendika baş temsilcilerimizdeki kadın oranı son 3 yılda  %20 oranında artmıştır. Sendikamızın faaliyetlerinde büyük emek veren temsilcilik makamındaki kadın temsilcilerimizin oranı % 26´dır. Genel merkezde çalışan kadın sayımız arttı ve bu sene itibariyle %20 oranına ulaştı. 

Biz Öz İplik İş Sendikası olarak;  hem kadınların çalışma hayatına katılımlarını destekleyici, hem de çalışma hayatında yaşadıkları sorunları gideren çalışmalar gerçekleştiriyoruz. İş Yerinde Kadına Yönelik Şiddet ve Tacizin Önlenmesi Projemizde bunlardan birisi.

Sendikalar işyeri şiddetinin önlenmesine ilişkin stratejilerin geliştirilmesi, teşvik edilmesi ve uygulanmasında önemli roller üstlenmelidir. Sendikamız şiddetten arınmış bir iş yaşamı  için çok önemli adımlar atarak kadına şiddet uyguladığı mahkeme kararıyla tespit edilenler sendikanın zorunlu organlarında görev alamaz şeklinde bir maddeyi toplu iş sözleşmesine eklemiştir. Bu tür somut adımların her kademede uygulanması şarttır. 

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Gününde bir kez daha yineliyoruz ki Kadına karşı haksızlık ve şiddetin son bulması için  çağdaşlaşmanın en büyük olmazsa olmazı olan erkek egemen anlayış terk edilmelidir. 

Şiddetle mücadele etmek için, eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yapılmalı, kampanyalar düzenlenmeli, okullarda herkese insanı ve onun haklarını tanıtıcı bilinçlendirici çalışmalar yapılmalı, askerde erkeklerin kadına karşı şiddete ve kadının toplumsal rolünün ne olması gerektiğiyle ilgili eğitim aldırılmalıdır. 

Kadınların ekonomik özgürlükleri için, çalışmalarının önündeki engeller kaldırılmalı, ancak işyerlerinde üstleri, çalışma arkadaşları tarafından çeşitli boyutlarda cinsel tacize uğrayan kadınların, hakları bakımından bilgilenmesi sağlanmalı ve işyerinde cinsel tacizin yaptırımlarının ağırlaştırılması gerekmektedir. 

Çalışan kadınların sosyal hakları, uluslararası kriterler çerçevesinde yasal ve pratikte korunmalıdır. Medya organları, kadın ve çocuklara yönelik şiddet içerikli haberler konusunda oto-kontrol mekanizmaları oluşturmalı, bu ve benzerlerini malzeme olarak kullanmaktan vazgeçmelidir”

/resimler/2019-11/26/1827416024836.jpg

Proje Koordinatörü Pınar Özcan yaptığı konuşmada şunları söyledi;

“Öz İplikİş Sendikası olarak kadına yönelik iş yerinde cinsel taciz ve şiddetin sonlandırılması için yürüttüğümüz projemizin açılışını yapmak ve projemizi tanıtmak için biraradayız Bugün hala yüzlerce, binlerce, milyonlarca bitmek bilmeyen kadın cinayetlerine her gün yenileri eklenmeye devam ediyor. 

Kırıkkale´de eski eşi tarafından kızı önünde vahşice katledilen Emine Bulut cinayeti hala tüylerimizi ürpertiyor. Kızı´nın anne ne olur ölme diye çaresiz yakarışı hala kulaklarımızda yankılanıyor. 5 gün once hayatta kalmak için 17 saat mücadele eden ancak 19 yaşında hayatının baharında eski erkek arkadaşı tarafından vahşice katledilen Güledan Cankel cinayeti kanımızı donduruyor. Gerçekleşen her vahşet, her bıçak darbesi ülkemizdeki kadın haklarına yönelik büyük bir saldırı olarak acıyla hatırlanıyor. 

Çalışma yaşamında kadınlara yönelik şiddet ve tacizin iş yerinde kadınlar ile erkekler arasında yarattığı eşitsizlik, kadınların çalışma hayatına girmesine engel teşkil etmesi ve kariyerlerini geliştirmelerini engellemesi bununla birlikte ekonomik ve insan kaynağı bakımından maliyet ve motivasyon kaybı yaşatması ve toplumun çalışan kesimini derinden etkilemesinden hareketle sendikamız ‘İşyerinde Kadına Yönelik Taciz ve Şiddetin Önlenmesi´ Projesi´ni yürütmeye başlamıştır. 

Kadınlara ve tüm çalışan kesime yönelik gerçekleşebilecek fiziksel, psikolojik, cinsel veya ekonomik olarak zarar veren tüm eylemlerin ortadan kaldırılmasını hedeflediğimiz projemiz eğitim çalışmaları ve takip eden faaliyetleriyle çalışma ortamına ve çalışanlara katkı sağlayacaktır.

‘‘İşyerinde Kadına Yönelik Cinsel Taciz ve Şiddetin Önlenmesi Projesi´´ Norveç Ankara Büyükelçiliği tarafından finanse edilerek 10 Mayıs 2019 tarihinde kabul edilerek uygulanmaya başlamıştır. 

İşyerinde şiddete yönelik farkındalığı artırarak konuya ilişkin rehber olacak politikalar oluşturmak ve işyeri şiddetine karşı mücadelenin bir parçası olmak hedefiyle yola çıktığımız bu projemiz kapsamında şiddet ve tacizin sosyal taraflarla kapsamlı olarak görüşülmesi, geçmişten gelen algılayışların ele alınarak şiddet karşıtı bir zihinsel dönüşüm sağlanması ve bu algının sendikal camiadan yola çıkarak toplumun her kesiminde farkındalığı artırması beklenmektedir. 

Öz İplik İş Sendikası olarak çalıştığımız işkolunda ve dünyanın her bölgesinde psikolojik ve fiziksel şiddet gören, taciz ve tecavüze uğrayan, ayrımcılığa maruz kalan, aile içi şiddet kurbanı olan ve hakları için mücadele eden tüm kadınların her daim yanında yer almaya devam edeceğiz. 

Gücünü ve mücadelesini kadın üyelerinin attığı ilmeklerle dokuyan sendikamız Öz İplik İş, kadın üyeleri ile kurduğu bu güçlü bağı kadın odaklı projeleri ile sürdürmeye devam edecektir. Umuyoruz ki gerçekleştirdiğimiz lider ve ihtiyaca yönelik projeler kadınların hayatını korumaya katkı sağlayacaktır. 

Kadına Yönelik Şiddet ve Tacizin Sonlanması ve Toplumsal cinsiyet eşitliğinin her alanda yaygınalşması için tüm gücümüzle mücadelemizi sürdüreceğiz. Unutmayalım ki Cinsiyet Eşitliği bir kadın hakkı değil insan hakkıdır” 

/resimler/2019-11/26/1828026494092.jpg

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü bir konuşma yaparak şu açıklamalarda bulundu:

“Ben kurum olarak bir acil yardım hattı işleten bir federasyonun başkanlığını yapıyorum. 12 yıldır hizmet veren telefonun ucunda bir psikoloğu ve Türkiye´deki barolarla hukuki mücadelesini yapan, istismara uğrayan çocuklara eğitim ve psikolojik danışmanlığını veren, özel sektörle işbirliği içinde onlara iş sağlamaya çalışan ve tüm bunların ötesinde bazen bir çatalı bir kaşığı bile olmayan ayrıldığı evinden ayrılacağı zaman su içecek bir bardağı dahi olmayan hem o yaşadıkları dramları paylaşan,  hem o çocuklarla yaşadıkları istismarın acılarını hafızalarından silmeye çalışan ve onlarla beraber hayata adımlar atan bir kadınım. Kurum olarak da, kadın olarak da aslında olayın her aşamasındayız.

Biz kadının evden çıkmasını güçlenmesini, güçlendiği ölçüde ayaklarını yere sağlam basmasını ve hayatının toplumun en küçük yapısı dediğimiz ailenin içinde huzurla, mutlulukla geçirmesini talep ediyoruz. Hepimiz böyle düşünüyoruz ve istiyoruz. Ancak gerçekler böyle değil. Rakamların dışında da böyle değil. Ben işyeri temsilcisi arkadaşlarımın her birinin heybesinde ne kadar çok vaka olduğunu tahmin edebiliyorum. İşyerinde çalışan kadın arkadaşlarımın cesaret edip anlatabildikleri kadarını biliyorsunuz. Cesaret edip güvenip anlatamadıklarını ya da “beyaz gelinliğinle çıktın, beyaz kefeninle döneceksin” diyen bir aile yapısının olduğu bir ülkede nereye giderim, ne yaparım cevaplarını bulamamanın çaresizliği var. Bu çaresizlikleri giderebilmek dört kurumun işi.

Hükümetin kadın politikasının olması lazım. Özel sektörün bu konuda politikası olması lazım.  Yerel yönetimlerin bu işe dahil olması lazım. En önemli ayak ve benim çok önemsediğim dördüncü  taraf ise sendikalardır. Sendika sisteminin Türkiye için önemini ben biliyorum, yaşım gereği.

Geçmişinden bugüne mücadelelerine tanıklıklarımız var. Ve tekstil, kadınların en çok yoğun olduğu alan. Ben tekstil alanında daha bu sendikayla diyaloğumuz başlamadan çok da farklı alanlardan sorunlar olduğunu duydum. Bu sebeple biz Öz İplik İş Sendikası ile gönüllü olarak işbirliği içerisinde olacağız.

Proje kapsamında hazırlanan broşürler, tekstil sektöründe çalışmayan ancak çalışan kadının alışveriş yaptığı markete, ilaç aldığı eczaneye, yanında yürüdüğü muhtara, komşusuna ulaştığında, çarpan etkisini büyüttüğünüzde o kadar büyüyecek ki. Yeter ki kararlı olalım ve uygulamaya geçelim.

Bu ülkenin geleneksel bir yapısı var. Tecavüze uğrar kadının suçudur, gece dışarıda olur ve kadının geç vakitte dışarıda olması sorgulanır.  Hepimizi potansiyel cinsel obje görüyorlar. Yani sokakta kapalı olun açık olun hiç fark etmiyor. Kadın dediğinizde erkek cinselliği ve kadın cinselliği geliyor. Hepimiz doğuştan itibaren insanız ve şiddet insan hakları ihlalidir. İstismar ve taciz rıza olmadan yapılamaz.  Rıza kelimesi bizim memlekette vatandaşa verilen isim olarak kalıyor ve adlandırılıyor ama bir kadının rızası yoksa işyerinde ona mobbing yapamazsınız.  Cep telefonunuzla ısrarlı takiple onu taciz edemezsiniz. Bu tacizi yaşayan kadınlar da çaresiz değildir, mercileri vardır. Bu konuda hükümeti en çok kutlayabileceğimiz nokta İstanbul sözleşmesi gibi bir sözleşmeye imza atmış olmasıdır. Bu ülkede sadece Türkiye değil, Avrupa konseyinin de bulunduğu ülkeler içinde kendi değerlerimize sadık kalarak yerli ve milli olarak bu ülkenin sorunları da atfedilerek çözüm üretilmiş bu sözleşme kadınların hukuki dayanağıdır.

Ben Türkiye için şiddetin önlenemeyecek bir mekanizma olduğuna inanmıyorum.  Verin bize yetkiyi biz o şiddeti bu Türkiye´den siler atarız. Koltuklarda oturarak uygulamadan yasaları, ya da kolluk görevinde cinayetlere seyirci kalmak istemiyoruz artık.”

Öz İplik iş sendikası kadın komitesinin 25 Kasım Kadınlara Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında kadına yönelik şiddete dikkat çekmek adına “Kadına Yönelik Şiddet ve Tacize Son” tişörtleri giydiği toplantının sonunda, aynı tişörtü Genel Başkanımız Rafi AY ve Genel Başkan Yardımcılarımız da giyerek şiddet ve tacizin son bulmasını istediler.

/resimler/2019-11/26/1828199619326.jpg

 

 

 

Okuyucu Yorumları (0 yorum)
Adınız Soyadınız *
E-Posta *
 
Telefon
Güvenlik *
Yenile
 
Yorumunuz *
KADIN GİRİŞİMCİ SAYISI ARTIYOR
KADIN GİRİŞİMCİ SAYISI ARTIYOR
Kırsalda Kadınları Destekleme Derneği, 8 Şubat 2020 tarihinde, “Kırsal Eğitim Politikaları ve İstihdam Projesi” kapsamında düzenlenen Eğitimlerinin ardından, 8-9-10 Mart 2020 tarihlerinde, Kırsal Eğitim Politikaları ve İstihdam üzerine eğitimler, çalıştaylar ve deneyim paylaşımları yaparak, 18- 30 yaş arası 120 genç kadın, Kırsala yönelik, İstihdama yönelik ve Kırsal Eğitime yönelik politika belgesi hazırladı.
ÖZ İPLİK İŞ SENDİKASI İŞKOLUNDA HIZLA LİDERLİĞE İLERLİYOR
ÖZ İPLİK İŞ SENDİKASI İŞKOLUNDA HIZLA LİDERLİĞE İLERLİYOR
AY: “İşkolumuzda yıl içerisinde sendikalı olan işçilerin yarısından fazlası sendikamız Öz İplik İş´e üye olmuştur”
Etimesgut Ülkü Ocakları, Yerel Gazetecilerle Biraraya Geldi
Etimesgut Ülkü Ocakları, Yerel Gazetecilerle Biraraya Geldi
Etimesgut Ülkü Ocakları Başkanı Fırat Karadeniz, demokrasilerde basının ayrı bir önemi olduğunu belirtti.
ANKARA ÜLKÜ OCAKLARINDAN KARNE HEDİYESİ
ANKARA ÜLKÜ OCAKLARINDAN KARNE HEDİYESİ
Ankara Ülkü Ocakları İl Ocak Başkanlığı tarafından, Ankara genelinde bulunan İlçe Ocak Başkanlıkları vesilesi ile “Belgeni Getir, Hediyeni Götür” projesi başlatıldı.
Osmanpaşalılar, Arabaşında buluştu
Osmanpaşalılar, Arabaşında buluştu
Osmanpaşalılar tarafından Etimesgut´ta düzenlenen arabaşı etkinliği Başkent´te yaşayan Yozgatlıları bir araya getirdi.
Yılın Sendikacısı Toruntay Oldu
Yılın Sendikacısı Toruntay Oldu
Geleneksel olarak düzenlenen, " Uluslararası Buhara Medya Ödül Töreni " programı Ankara Sheraton Otelde yapıldı.
İş Yerinde Kadına Yönelik Şiddet ve Tacizin Önlenmesi Projesi
İş Yerinde Kadına Yönelik Şiddet ve Tacizin Önlenmesi Projesi
Öz İplik İş Sendikası tarafından yürütülen, Norveç Büyükelçiliği tarafından finanse edilen “İş Yerinde Kadına Yönelik Şiddet Ve Tacizin Önlenmesi Projesi” 13 Aralık 2019 tarihinde Grand Ankara Hotel´de gerçekleşti.
DEMİREL MHP SİNCAN İLÇE BAŞKANLIĞI´NI ZİYARET ETTİ
DEMİREL MHP SİNCAN İLÇE BAŞKANLIĞI´NI ZİYARET ETTİ
Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel MHP İlçe teşkilatlarını ziyaret etmeye devam ediyor.
Sincan Ülkü Ocaklarından bildiri
Sincan Ülkü Ocaklarından bildiri
Sincan Ülkü Ocakları, “Çevrecilik Milliyetçiliktir” sloganı ile çevre temizliğinin önemini anlatmak üzere broşür dağıttı.
IMF: DÜNYADA İYİLEŞME TÜRKİYE VE BENZERLERİNDEN KAYNAKLANACAK
IMF: DÜNYADA İYİLEŞME TÜRKİYE VE BENZERLERİNDEN KAYNAKLANACAK
IMF´nin son yayınladığı Dünya Ekonomik Görünüm Raporunda (WEO) Türkiye ekonomisi için net olumlu değerlendirmeler içeren ifadeler yer aldı.
Ankara Ülkü Ocaklarının Yaz Etkinlikleri
Ankara Ülkü Ocaklarının Yaz Etkinlikleri
Ankara Ülkü Ocakları, gençlere yönelik “Her Sancakta Bir Sancar” sloganı ile “Aziz Sancar Yaz Kamplarını” başlattı.
Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş Doğu ve Güneydoğu´da
Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş Doğu ve Güneydoğu´da
Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Sinan Ateş, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ziyaretleri kapsamında; Malatya, Elazığ, Siirt, Bitlis, Van, Iğdır, Ağrı, Erzurum, Erzincan, Bayburt ve Sivas vilayetlerine gitti.
ÖNCELİK HAYATIN ÖNCELİK YAYANIN
ÖNCELİK HAYATIN ÖNCELİK YAYANIN
Trafikte kazaları ve beraberinde yaşanan can kayıplarının önlenmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından 2019 yılı “Yaya Öncelikli Trafik Yılı” ilan edilmiş ve “Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın” sloganıyla bir kampanya başlatılmıştır.
HAYDİ GENÇLER KAMPA
HAYDİ GENÇLER KAMPA
Ankara Ülkü Ocakları, gençlere yönelik “Her Sancakta Bir Sancar” sloganı ile “Aziz Sancar Yaz Kamplarını” başlattı.
Ankara Ülkü Ocakları Mevlid-i Şerif Okuttu
Ankara Ülkü Ocakları Mevlid-i Şerif Okuttu
Ankara Ülkü Ocakları Ebulfez Elçi Bey´in eşi rahmetli Halime Hanım´ın ruhuna Etimesgut Hasan Kartal Camii´nde Mevlid-i şerif okuttu.
ANDROİD TV TÜRKİYE DÜŞMANLARINA MI ÇALIŞIYOR?
ANDROİD TV TÜRKİYE DÜŞMANLARINA MI ÇALIŞIYOR?
Dünyaya "teknoloji harikası" diye yutturulan Android TV´ler açıkça ülkelerin bağımsız siyasi alanlarına müdahale amacıyla kullanılıyor. Türkiye´de Android TV´lerin ana açılış ekranlarında empoze edilen haberlerde tamamen muhalefet ve Türkiye düşmanı yanlısı bir dil ve içerik kullanılması tüketicilerin tepkisini çekti. Twitter´de #AndroidTVAlma "hashtag"ı açıldı.
İşyerinde kadına yönelik taciz ve şiddetin önlenmesi için yeni proje
İşyerinde kadına yönelik taciz ve şiddetin önlenmesi için yeni proje
Öz İplik-İş Sendikası Genel Başkanı Rafi AY, yeni bir proje uygulamaya başladıklarını belirterek, projenin detaylarına ilişkin basına yazılı açıklamalarda bulundu.
Anlamlı anma
Anlamlı anma
Çanakkale Deniz Zaferi´nin 104´üncü yıl dönümü düzenlenen bir etkinlikle Batıkent´te anıldı.
3 MAYISI ANLAMAK
3 MAYISI ANLAMAK
Türk Milliyetçiliği hareketinde önemli günlerden ve dönüm noktalarından birisi de 3 MAYIS 1944 TÜRKÇÜLÜK/MİLLİYETÇİLİK OLAYLARI´dır.
1 Mayıs Emekçilerin Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü
1 Mayıs Emekçilerin Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü
Öz İplik-İş Sendikası Genel Başkanı Rafi AY; 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla yazılı basın açıklaması yaptı.
“Krizin Nedeni Değiliz, Bedelini Ödemeyeceğiz!”
“Krizin Nedeni Değiliz, Bedelini Ödemeyeceğiz!”
Türkiye Haber İş Sendikası Sincan Baş Temsilcisi Osman ÖZDEMİR, yazılı bir basın açıklaması yaparak; “Kıdeme Dokunma! Krizin Nedeni Değiliz, Bedelini Ödemeyeceğiz! İnsana yaraşır iş, eşit işe eşit ücret, çocuklarımızın geleceği ve doğanın ranta kurban edilmemesi için 1 Mayıs´ta alanlardayız” dedi.
DOLAR
6.6428
EURO
7.2756
Güncel
Siyaset
aa
19.04.2019
Yerel
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
Çok Okunanlar
Çok Yorumlananlar